Hele grote markt in Bos en Lommer in 1970

Foto Stadsarchief Amsterdam
Hoogstins2024

Rommelig en vooral heel groot: de markt in Bos en Lommer op deze foto uit 1970. De markt telt de laatste tijd niet meer dan een paar kramen, maar op het Gulden Winckelplantsoen stonden er destijds vele tientallen.

De markt zou later verhuizen naar het nieuwe, verhoogde Bos en Lommerplein. Het bestuur van stadsdeel West besloot om de markt in 2021 op te heffen. Als reden werd gegeven de lage bezettingsgraad, een eenzijdig aanbod en een teruglopend publiek.

Ervoor in de plaats kwam er op proef een kleinere markt langs de Bos en Lommerweg op woensdag en zaterdag. Ook daar zit de klad in: soms zijn er maar twee marktkramen en de kans is groot dat de markt per 1 november wordt opgeheven.

Einde verhaal dus voor de markt in Bos en Lommer? Nee, niet helemaal. Op aandringen van de stadsdeelcommissie West wordt onderzocht of er na 1 november toch weer een markt mogelijk is, op een andere plek of met een andere opzet. Deze markt uit 1970 krijgt zo misschien toch weer een vervolg.