’Het wordt hier Amsterdam-Zuid’

De ziel van de Kinkerbuurt staat op het spel, zeggen bewoners die protesteren tegen de komst van een hotel. De Kinkerbuurt was altijd een sociale buurt, maar nu wordt er bijna alleen nog gebouwd voor toeristen en yuppen.

’’Het wordt hier een soort Amsterdam-Zuid’’, verzucht een buurtbewoonster op een actiebijeenkomst donderdagavond.

 

Long Stay No Way heet het actiecomité tegen de plannen voor een nieuwe appartementenhotel op de hoek van de Jan Pieter Heijestraat en de Borgerstraat. Het project voorziet in 55 appartementen waar gasten maximaal een half jaar kunnen verblijven, horeca en een supermarkt. Een deel van de buurt ziet er helemaal niets in.

Hotelplan Borgerstraat JP Heijestraat

Het omstreden terrein op de hoek van de Jan Pieter Heijestraat en Borgerstraat.

’’Zo druk heb ik het hier nog nooit gezien’’, zegt de vrouw achter de bar in het buurtcentrum in de Eerste Helmersstraat. Margot Nieuwenhuis van Long Stay No Way zegt dat er betaalbare huurwoningen moeten komen, in plaats van een hotel. ’’Op deze plek zijn sociale huurwoningen gesloopt. En dat terwijl mensen jaren moeten wachten op een sociale huurwoning.’’

Belazerd

Het comité verzamelde een kleine zevenhonderd schriftelijke bezwaren tegen het hotel, maar de vraag is of dat nog wat uithaalt. ’’De besluitvorming is zo ingewikkeld en we krijgen zo weinig informatie, dat een aantal mensen het gevoel heeft dat ze belazerd worden.’’ Volgens Nieuwenhuis hebben veel bewoners het idee dat de buurt kapot wordt gemaakt. ’’De ziel wordt uit de buurt gehaald.’’ Zij krijgt luid applaus.

Ouderen

Waar precies de bevoegdheden liggen van stadsdeel West en de centrale stad, wil voor de meest aanwezigen maar niet helder worden. Het ligt allemaal heel ingewikkeld. In ieder geval heeft de buurt geen inspraak gehad, zo luidt de klacht. Ja, er schijnt ooit een bewonersbijeenkomst te zijn geweest, maar de meeste aanwezigen wisten van niets.

Stadsdeel West blijkt al te hebben ingestemd met het plan van aannemer Van Wijnen om een hotel te bouwen, plus ruimte voor horeca en een supermarkt. Daar zitten deze buurtbewoners dus absoluut niet op te wachten. Supermarkten zijn er volgens hen al genoeg, en zij willen sociale huurwoningen in plaats van een hotel. ’’Er is vooral behoefte aan woningen voor ouderen’’, aldus een 87-jarige buurtbewoner.

Crisis

Stadsdeelbestuurder Fenna Ulichki -die de zieke stadsdeelvoorzitter Gerolf Bouwmeester donderdagavond vervangt- legt uit dat Van Wijnen de enige ontwikkelaar was die met een bouwplan kwam, nadat een ander plan voor 21 seniorenappartementen vanwege de crisis niet doorging. Het terrein ligt al jaren braak, en dat is volgens haar onwenselijk. Toezeggingen om het hotelplan aan te passen of tegen te houden, deed Ulichki niet. Wel zei ze de boosheid van de buurt te begrijpen.

Nieuwe bijeenkomst

Het stadsdeel heeft nu ook een bijeenkomst georganiseerd over het project, maandagavond in Het Sieraad. En wat gebeurt er met de ingediende zienswijzen? Die gaan wij ambtelijk beantwoorden, aldus Ulichki. Dat gaat ons dus niets opleveren, verwachten veel buurtbewoners. Maar het actiecomité legt zich er niet bij neer. ’’Het past bij de Kinkerbuurt om te zeggen: wij zorgen voor onze ouderen’’, zegt Nieuwenhuis, voordat de bewoners teleurgesteld naar huis gaan. ’’Wij gaan ervoor zorgen dat er ouderenwoningen komen.’’