Hotel in vijf brugwachtershuisjes

Brugwachtershuisje langs de Kostverlorenvaart bij de Admiraal De Ruyterweg. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

De plannen bestaan al jaren, maar er lijkt nu vaart in te komen. Brugwachtershuisjes moeten worden omgebouwd tot hotelsuite. In West zijn onlangs voor vijf plekken aanvragen gedaan om zo’n bijzondere slaapplek te creëren.

Het gaat om de brugwachtershuisjes bij de Wiegebrug aan het begin van de Admiraal de Ruyterweg (foto), op de Kinkerbrug aan de Kinkerstraat, op de Overtoomse Sluis, op het Nassauplein bij de Willemsbrug en op de 2e Hugo de Grootstraat bij de Beltbrug. Voor deze locaties zijn omgevingsvergunningen aangevraagd, waarover stadsdeel West moet beslissen.

Het Lloyd Hotel lanceerde al jaren geleden een plan om in de stad brugwachtershuisjes om te vormen tot hotelsuites. Steeds meer huisjes komen vrij omdat bruggen op afstand kunnen worden bediend.

DeWestkrant