Kersvers Schrijflab in Nieuw-West zoekt hulp

Activiteit van Noordje in Amsterdam-Noord.
Hoogstins2024

Kunst- en taalschool Noordje is een begrip in Amsterdam-Noord. Sinds kort is de organisatie ook actief in Nieuw-West en zet ze zich in voor ongedocumenteerde Braziliaanse kinderen. Méér begeleiders zijn welkom!

In 2007 richtte Saskia Noordhuis Noordje op. Bij deze organisatie in Amsterdam-Noord maken kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar kennis met kunst en cultuur. Ook ontwikkelen ze hun creativiteit om hun zelfvertrouwen en zelfbewustzijn te vergroten, en te leren samenwerken. Daarnaast gebruikt Noordje kunst en cultuur als basis om hun taalvaardigheid te verbeteren en zo hun kansen in de maatschappij te vergroten. De organisatie richt zich vooral op kinderen en jongeren die van huis niet vanzelfsprekend met kunst en cultuur in aanraking komen, en die vanuit hun achtergrond vaak een taal- en leerachterstand hebben.

Grootste groep ongedocumenteerden
Sinds dit schooljaar is Noordje ook actief in Nieuw-West. De organisatie werd benaderd door Gianni da Costa, een dertiger die zich inzet voor Brazilianen zonder papieren: kinderen, jongeren en hun ouders. Van de ongedocumenteerden in Amsterdam vormen Braziliaanse arbeidsmigranten de grootste groep. Gianni vertelde dat er in Nieuw-West vraag is naar creatieve (taal)lessen voor ongedocumenteerde Braziliaanse kinderen. Sinds dit schooljaar voorziet Noordje in die vraag. Waar? In een ‘Schrijflab’ in Nieuw-West, dat in samenwerking met Gianni tot stand is gekomen.

Schrijflab
In dat Schrijflab worden elke zaterdag van 12.00 tot 14.00 uur creatieve taallessen gegeven. In totaal kunnen er 25 kinderen meedoen. Verdeeld over twee verschillende ruimtes is er een groep jonge kinderen (groep 3 en 4) én een groep oudere kinderen (groep 5 t/m 8). Een docent – een kunstenaar of schrijver – geeft creatieve lessen aan de oudere kinderen. Een coördinator en een vrijwilliger gaan met de jonge kinderen aan het werk. De jongste kinderen spreken weinig Nederlands. Daarom wordt er veel met taal gedaan, zoals voorlezen, het aanleren van Nederlandse liedjes en samen zingen.

Taalontwikkeling
Het Schrijflab is bedoeld als een inspirerende plek waar kinderen na schooltijd graag komen. Door middel van creatief schrijven en beeldende lessen wordt de taalontwikkeling van de kinderen gestimuleerd. Kinderen presenteren hun eigen verhalen en beelden door middel van bijvoorbeeld voordrachten.

Vrijwilligers gezocht
Individuele aandacht is onmisbaar om de kinderen te laten groeien. Om die aandacht te kunnen geven, heeft Noordje meer vrijwilligers nodig. Wil je iets voor de Braziliaanse kinderen betekenen? Het is dan onder meer belangrijk dat je ze positief stimuleert, benieuwd bent naar hun verhaal en ze wilt helpen om zichzelf te laten zien. Kijk hier voor meer info.

DeWestkrant