Erkenning voor vrijwilligers

​Ortwin Sjon Sjoe Sjoe, Hilda Bernard, John Arnhem en Sandra Doevendans van Wij zijn West (foto: Jantina Kamminga)
Hoogstins2024

Vrijwilligers doen hun werk niet omdat ze niks anders kunnen krijgen.  En soms zijn ze zelfs meer ervaren dan de ‘vaste krachten’. Die boodschap willen Selahattin Köse, John Arnhem, Ortwin Sjon Sjoe Sjoe en Hilda Bernard graag overbrengen. Zij zijn betrokken Wij zijn West, een campagne om meer vrijwilligers te werven in Stadsdeel West.

Ze stonden onder meer met een standje op het Rembrandtparkfestival, maar laten de komende tijd nog meer van zich horen. Het doel van Wij zijn West is namelijk het vrijwilligerswerk meer onder de aandacht te brengen en dan met name onder jongeren, gepensioneerden en nieuwkomers.

“Talenten inzetten voor anderen en daarbij jezelf ontwikkelen”, is volgens Sandra Doevendans van Blik op Talent een belangrijke motivatie om vrijwilligerswerk te gaan doen. Doevendans ondersteunt de campagne in Bos en Lommer. Behalve dat ‘iets doen voor een ander’ een goed gevoel oplevert, is het ook belangrijk voor het opdoen van nieuwe contacten.

De projectleden doen zelf ook vrijwilligerswerk. Zo organiseert Köse activiteiten voor ouderen en draagt Bernard haar steentje bij in de kerk. Ze willen graag wat vooroordelen wegnemen over vrijwilligerswerk. “Vaak wordt gedacht dat vrijwilligers dit werk doen omdat ze geen ‘echte’ baan kunnen vinden of dat ze laag zijn opgeleid”, zegt Arnhem. Het tegendeel is waar: “Vrijwilligers doen het werk juist omdat ze betrokken zijn bij de maatschappij, vaak zijn dit juist de hogeropgeleiden.”

Behalve een wervingsactie in het Rembrandtpark staan nog meer activiteiten op stapel. Werven via internet zit er -blijkbaar- niet in. Op Facebook en andere social media is de campagne een opvallende afwezige. Ook is de club onvindbaar via Google.

Er komt wel een film voor organisaties die werken met vrijwilligers met instructies over hoe om te gaan met niet-betaalde krachten. “Bij veel bedrijven merk je dat de vrijwilligers niet overal bij betrokken worden. Er is weinig erkenning”, vindt Bernard.

Arnhem: “Ze doen vaak hetzelfde werk als een ‘gewone’ werknemer. Het enige verschil is dat ze niet betaald krijgen. Toch merk je dat de vrijwilliger anders behandeld wordt.” Via de campagne wil de groep erkenning en waardering creëren. “Je kunt een vrijwilliger zien als een onbetaalde professional. Soms hebben ze zelfs meer ervaring omdat ze juist in meerdere functies hebben gewerkt.” Sjoe Sjoe benadrukt wel dat iemand die vrijwillig werkt echter geen vervanging moet zijn van een betaalde kracht.