Klachten over vuurwerk

(Foto Martine de Vente)
Hoogstins2024

Bij het meldpunt vuurwerkoverlast.nl zijn ruim 330 klachten gemeld over vuurwerk in West. Uit het hele stadsdeel wordt overlast gemeld, met als uitschieters een deel van Bos en Lommer en het gebied rond de Kinkerstraat. In Nieuw-West spant Osdorp de kroon.

Het meldpunt is een initiatief van GroenLinks, dat vindt dat de landelijke overheid te weinig doet om vuurwerkoverlast tegen te gaan. Uit heel Nederland waren tot dinsdagochtend zo’n 42.000 meldingen gedaan.

Overlast door vuurwerk kan ook worden gemeld via www.amsterdam.nl en telefoonnummer 14020. Handhavers en politie surveilleren extra in gebieden waar de overlast het grootst is, zo stelt stadsdeel West.

Vuurwerk afsteken is alleen toegestaan op Oudejaarsavond van 18.00 uur tot 02.00 uur ’s nachts. Maar in de directe omgeving van kinderboerderijen en maneges mag ook dan geen vuurwerk worden afgestoken.

DeWestkrant