Landlust straks rijksmonument

Charlotte de Bourbonstraat in Landlust. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Het complex Landlust in Bos en Lommer staat op de nominatie om rijksmonument te worden. Het college van B en W heeft hierover een positief advies gegeven aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Volgens B en W heeft de buurt ’hoge historische en stedenbouwkundige waarden.’

De buurt Landlust -vernoemd naar een voormalige boerderij aan de Haarlemmerweg- dateert uit het eind van de jaren dertig. Het gaat om de eerste Amsterdamse buurt waar strokenbouw werd toegepast, parallelle woongebouwen met tussenliggende gemeenschappelijke tuinen. De ’Koningsvrouwen van Landlust’ zijn al langer een gemeentelijk monument.

Voor bewoners van Landlust is er op dinsdagavond 25 oktober een bijeenkomst, georganiseerd door stadsdeel West. Daar kunnen ze kennis met elkaar maken en in gesprek gaan over kwesties en initiatieven in de buurt. De bijeenkomst is van 19.00 uur tot 21.30 uur in ’t Landhuis, Gerard Callenburghstraat 38. Aanwezig zijn medewerkers van het stadsdeel, de wijkagent en wijkorganisatie ABC.