Leerlingen van het 4e Gymnasium in de buurt

Leerlingen op bezoek bij moskee Taqwa. (Foto 4e Gymnasium)
Hoogstins2024

Wat deden leerlingen van het 4e Gymnasium vorige week bij kringloopwinkel Rataplan, in de Taqwa moskee in Westpoort en bij buurtkerk Hebron in de Spaarndammerbuurt? Ze gingen er in gesprek om te horen wat de medewerkers van deze organisaties drijft om anderen te helpen, wat hun idealen zijn. Leerlingen stelden kritische vragen en dachten na over hun eigen idealen. Wat kan je zelf doen voor een ander? Dit was onderdeel van een project over zingeving. Andere klassen verdiepten zich in de sporen van het slavernijverleden en weer anderen werkten samen aan creatieve projecten. 

Iedereen met VWO advies welkom
Tijdens normale lesdagen zijn de leerlingen van het 4e Gymnasium vooral te vinden in het moderne, energieneutrale schoolgebouw aan de rand van de Houthavens. Het is een school waar iedereen met een VWO advies van harte welkom is om mee te doen. Rector Jeroen Bergamin: “Onze school is een betrekkelijk jonge school. Onze leerlingen komen uit heel Amsterdam. Het 4e Gymnasium is een school voor slimme, enthousiaste en ambitieuze leerlingen uit alle lagen van de bevolking. Op onze school willen we leerlingen stimuleren om hun talenten te ontwikkelen. En waar dat nodig is, helpen we leerlingen bij het leren, bijvoorbeeld in de huiswerkgroep. Leerlingen krijgen bij ons de vakken Grieks en Latijn, maar ook bijzondere vakken als filosofie, sterrenkunde, theater en film.” Het gebouw biedt daar ook ruimte voor: er is een filmzaal, een theaterlokaal, atelier, muziekstudio’s en zelfs een mobiel planetarium. Bovenin zitten twee sportzalen waar de buurt ‘s avonds gebruik van maakt. 

Open avonden en lesjesmiddag
De school hoopt ook dit jaar weer dat 8e groepers uit alle delen van Amsterdam West de weg naar het 4e Gymnasium weten te vinden. Op 19 en 20 januari zijn er open avonden en kunnen ouders en kinderen de school bezoeken (18.00-21.00 uur). 
Medewerkers en leerlingen geven rondleidingen en beantwoorden vragen. Op woensdag 25 januari is er een openbare lesjesmiddag (14.00-16.00 uur). Aanmelden is niet nodig dus stap vooral binnen.
Nieuwsgierig geworden? Check ook de website het4egymnasium.nl en Instagram https://www.instagram.com/het4e/