Meer geluidshinder door bouw parkeergarage

Bouw van de Singelgrachtgarage, met links de Nassaukade. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

De bouw van de Singelgrachtgarage geeft meer overlast dan voorzien. Damwanden ter hoogte van het Tweede Marnixplantsoen en de hoek van de Marnixkade moeten omlaag worden ‘getrild’, in plaats van gedrukt.

Reden is dat de bouwers zijn gestuit op een deel van de oude stadsmuur, aldus stadsdeel West. Het is niet mogelijk om de damwanden door de harde ondergrond van de oude bolwerken te drukken, met meer geluidshinder als gevolg.

Het stadsdeel verwacht dat het trillen vrijdag is afgerond. De damwanden zijn nodig voor de bouwkuip. Voor het overgrote deel worden de damwanden geluidsarm en trillingsvrij aangebracht vanaf het water, aldus het stadsdeel.

In de parkeergarage onder de Singelgracht komen 800 parkeerplekken, waarvan 80% voor bewoners en ondernemers uit de buurt. Bovengrondse parkeerplekken worden opgeheven, waardoor er meer ruimte ontstaat op straat. De oplevering is in 2024.