Plek voor 800 fietsen in autoparkeergarage De Hallen

Bezoekers van De Hallen worstelen zich langs foutgeparkeerde fietsen. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

In de parkeerkelder van De Hallen komt ruimte voor 800 extra fietsen. De tweewielers mogen staan op parkeerplekken voor auto’s die toch nauwelijks worden gebruikt. Dat heeft portefeuillehouder Fenna Ulichki van stadsdeel West afgesproken met wethouder Litjens. De proef van een jaar moet een einde maken aan de fietsenchaos op straat.

De toestroom van bezoekers op de fiets zorgt al langer voor problemen. De fietsenkelder onder De Hallen en de inzet van fietscoaches bleken de afgelopen tijd niet afdoende. Zeker in het weekend worden de laatste tijd grote aantallen fietsen neergezet in de vernieuwde Tollensstraat, ondanks het fietsparkeerverbod.

Het stadsdeel hoopt de problemen onder controle te krijgen door eind april eenderde van de autoparkeergarage in gebruik te nemen als stallingsplek voor 800 fietsen. Ook worden fietscoaches vaker ingezet om bezoekers te verwijzen naar de stalling. Een handhavingsactie rondom De Hallen wordt ook voorbereid. Daarbij kunnen fout geparkeerde fietsen worden verwijderd.

DeWestkrant