Meer plek voor ijsvogels in Sloterpark

IJsvogel. (Foto gemeente Amsterdam/Alphons Nieuwenhuis)
Hoogstins2024

In het Sloterpark bouwt stadsdeel Nieuw-West deze winter wanden die geschikt zijn als broedplek voor ijsvogels. Het gaat om een initiatief van de Vogelwerkgroep Amsterdam en de Vereniging Vrienden van de Sloterplas. 

In het Sloterpark waren geen geschikte broedplaatsen voor de kleine, felgekleurde vogels. Daarin komt verandering door de aanleg van twee speciale wanden in de oevers waarin de vogels zelf een nestgang kunnen graven. Ook komen er drie betonnen wanden met broedplekken.

In Amsterdam broeden jaarlijks gemiddeld enkele tientallen paren ijsvogels, onder meer in het Westerpark en Rembrandtpark. Het lijkt erop dat veel ijsvogels afgelopen winter zijn doodgegaan. Bij vorst is het lastig of onmogelijk voor de vogels om vissen of insecten te vangen.