Minder evenementen in Westerpark?

Drukte tijdens een evenement in het Westerpark. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

De gemeente Amsterdam wil selectiever worden bij het toelaten van evenementen. Dit om onredelijke belasting voor de omgeving en de stad te voorkomen, zo stellen B en W. Het nieuwe beleid kan gevolgen krijgen voor het Westerpark, waar een fors aantal evenementen, festivals en concerten plaatsvindt.

Evenementen moeten beter en slimmer worden georganiseerd, zo vindt het college. Er moet meer aandacht komen voor de omgeving en impact op de stad. In parken mogen in beginsel per jaar maximaal drie grote, geluidsbelastende evenementen plaatsvinden. In ’locatieprofielen’ wordt uitgewerkt hoeveel evenementen er mogen plaatsvinden.

Omwonenden en ondernemers kunnen vanavond meepraten over het gewenste locatieprofiel voor het Westerpark. Op basis van dat profiel toetst de burgemeester straks of evenementen wel in het park passen. Het nieuwe beleid kan ertoe leiden dat op bepaalde plekken minder evenementen worden toegestaan.

Het college gaat helpen bij het zoeken naar een alternatieve evenementenlocatie in bijvoorbeeld Westpoort, waar de overlast tot een minimum beperkt blijft. Verder willen B en W het voortouw nemen bij nieuwe maatregelen om geluidsoverlast te voorkomen. Zo blijken vooral lage bastonen te zorgen voor hinder, maar er zijn geen heldere normen om die aan banden te leggen.

De bijeenkomst vindt plaats vanavond (dinsdag 5 juli) van 19.30 tot 21.30 uur in het gebouw van korfbalvereniging Sporting-West in het Westerpark.