Monumenten behouden – Column Thomas Hermans, dagelijks bestuurder stadsdeel West

  De Admiralenbuurt is pas geleden aangewezen als beschermd stadsgezicht. Toch denk je niet vaak aan ons stadsdeel als je het hebt over monumenten of stadsgezichten. Dan denk je eerder aan de grachtengordel dan aan onze buurt. Er zijn ook voorbeelden waarbij je niet direct aan monumenten denkt. Zoals hofjes, bruggen, Amsterdamse parken, flatgebouwen en zelfs bushokjes. Ook die kunnen de status van monument hebben of krijgen.

  Een monument is een beeld, gebouw of object van vroeger dat iets zegt over een bepaalde periode. Als een gebouw eenmaal een monument is dan is het beter beschermd en dan mag de eigenaar er niet zomaar alles mee doen. De gemeente kijkt dan mee bij voorgestelde aanpassingen aan het monument en moet vaak toestemming geven voor grote aanpassingen. Je kunt bijvoorbeeld niet zomaar je voordeur een andere kleur geven of een dakkapel plaatsen. Daar zijn dan strenge richtlijnen voor. 

  Admiralenbuurt
  In begin jaren twintig is in de Admiralenbuurt een plan gelanceerd om zesduizend woningen te bouwen. De arbeiderswoningen staan mooi in het gelid. Fraaie hoeken en gevels zijn er gerealiseerd. Bouwmeester Hendrik Berlage nam het Mercatorplein voor zijn rekening. Loop er maar eens doorheen. Blijf op sommige plekken staan. Dan zie je de aandacht die besteed is aan het ontwerp van deze buurt. Ik vind de twee torens aan het Mercatorplein erg bijzonder. Ook het gebouw waar Midwest in zit, een oude school, is een goed voorbeeld van architectuur van de Amsterdamse School met veel bakstenen en een stoere gevel.

  Gebouw Aurora ook monument 
  Nog geen week geleden is ook het gebouw Aurora aan de hoek Stadhouderskade en Overtoom monument geworden na een verzoek van Erfgoedvereniging Heemschut. Je kunt erover twisten, net als bij kunst, of je het mooi of lelijk vindt. Echter vind ik dat belangrijke gebouwen met historische waarde voor volgende generaties en de stad behouden blijven. 

  Verleden
  Als stadsdeelbestuur vinden we monumenten belangrijk. Net zoals we Amsterdam duurzaam willen doorgeven aan toekomstige generaties willen we ook de gebouwen en buurten in West behouden voor onze kinderen en hun kinderen. Onze gebouwen, pleinen en bruggen vertellen iets over ons verleden. Aan ons de taak goed op ons erfgoed te passen en ook nieuwe buurten en elementen toe te voegen aan het bestaande. Dat gaat ook gebeuren bij de ontwikkeling van Haven-Stad. Daar brengen we als gemeente in kaart welke gebouwen en infrastructuur we willen behouden voor de toekomst. Daarnaast zullen vast en zeker ook karakteristieke gebouwen worden toegevoegd aan deze nieuwe buurt.

  DeWestkrant