Nieuwe natuur langs sportpark op Sloterdijk

Foto Richard Mooyman
Hoogstins2024

De sloot langs de Naritaweg en sportpark Spieringhorn op Sloterdijk is verbreed met natuurvriendelijke oevers. Ook zijn er op eilandjes speciale wanden aangelegd waar ijsvogels kunnen broeden. 

De werkzaamheden moeten ruimte geven aan meer verschillende planten en dieren, zo stelt de gemeente. Genoemd worden soorten als rietorchis, rugstreeppad, kuifeend, nachtegaal en visdief. De wanden die ijsvogels moeten trekken, zijn onbereikbaar voor mensen en honden.

Het verbreden van de sloot is bedoeld als compensatie voor de demping van andere sloten rond het inmiddels gesloopte Sita-gebouw elders op Sloterdijk. Daar komt een hoog gebouw genaamd Floating Gardens met 192 woningen, een basisschool en kinderdagverblijf.