Onderzoek naar aanpak afval Erasmuspark

Volle afvalbak bij de in- en uitgang van het Erasmuspark. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Na een drukke dag ligt er vaak veel afval in het Erasmuspark. Stadsdeel West gaat onderzoeken of er extra vuilcontainers bij de uitgangen kunnen worden geplaatst. Ook wordt bekeken of er recyclebare vuilniszakken kunnen worden aangeboden waarin bezoekers hun afval kunnen doen.

Een initiatief van GroenLinks om de vuilproblemen in het Erasmuspark aan te pakken heeft unanieme steun gekregen in de stadsdeelcommissie West. Verantwoordelijk portefeuillehouder Jeroen van Berkel zegde toe om de voorgestelde maatregelen te onderzoeken, waaronder ook betere borden. 

De stadsdeelcommissie wil verder dat wordt bekeken of er op langere termijn ondergrondse afvalcontainers bij de uitgangen kunnen komen. Ook die mogelijkheid zal worden onderzocht. In meer parken in West en Nieuw-West is sprake van problemen met afval, zoals in het Westerpark en het Sloterpark. 

DeWestkrant