Opknapbeurt plantsoen Westzaanstraat met meer groen

Nader onderzoek naar loodgehalte in de bodem

Het plantsoen aan de Westzaanstraat. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Het Westzaanplantsoen krijgt meer groen, een extra gazon en nieuwe asfaltpaden. De opknapbeurt van een deel van het plantsoen in de Spaarndammerbuurt is maandag gestart.  

De gemeente gaat nader onderzoek doen naar loodconcentraties in de bodem. Bij eerder onderzoek is in de heestervakken een kleine hoeveelheid lood in de bovenste laag aangetroffen, zo meldt de gemeente in een brief aan buurtbewoners.

Lood kan met name een risico vormen voor spelende kinderen tot zes jaar. De GGD adviseert maatregelen bij een gehalte van 390 mg lood per kilo grond, op deze plekken blijft het volgens de gemeente met 110 mg per kilo daar ruim onder. Toch gaat de gemeente extra onderzoek verrichten om de risico’s in kaart te brengen. 

Het kinderdagverblijf op het plantsoen heeft een eigen speelplaats.