Niet meer vechten voor plekje op school

Kan mijn kind wel naar een goede school? Deze vraag gaf veel ouders in West altijd veel hoofdbrekens. Zo ook bij Neeltje Pavicic. De oudste zou in 2013 beginnen op de basisschool en vanzelfsprekend ging ze op bezoek bij de populaire Sint Jan en Meidoorn bij haar in de buurt. Maar daar voelde ze zich niet zo heel erg welkom. “Er waren wachtlijsten. Mijn indruk was dat ze dus ook niet zo hun best hoefden te doen.”

Witte enclave

Maar waar dan wel heen? “De Roos sprak ons zeer aan, en we dachten een ouderinitiatief te starten. Behalve dat we een school in de buurt zochten, vonden we het ook belangrijk dat onze kinderen niet opgroeien in een witte enclave. En op het moment dat we erover gingen nadenken, bleek dat ouderinitiatief er gelukkig al te zijn.”

Zo’n initiatief werkt volgens een vaste, inmiddels beproefde formule: je spreekt met een groep ‘witte’ ouders af naar een school te gaan die te boek staat als ‘zwart’. Een van de succesfactoren is dat deze kinderen bij elkaar in de klas komen en als er een schaap over de dam is, komen er meer ouders van de ‘witte’ doelgroep naar de school. Idealiter raakt de school vervolgens ‘gemengd’.

Dit gebeurde dus bij De Roos, maar eerder ook bij de Rosa Boekdrukkerschool, de Joop Westerweelschool en dit schooljaar bij de Dr. de Visserschool, die zichzelf in de markt zette voor de hoogopgeleide, ‘witte’ ouders door tweetalig onderwijs aan te bieden.

Volgens Monique Hoogland van Schoolwerk, dat scholen en ouders ondersteunt bij ouderinitiatieven, is dit ook helemaal de bedoeling. “Ouders moeten geen school kunnen kiezen op basis van ‘kleur’ maar op kwaliteit. Dit in plaats van dat ze moeten vechten om een plekje op die ene school.”

Ze kent verhalen van ouders die bijvoorbeeld hun peuter op de voorschool deden om zo een plaats te veroveren op bijvoorbeeld de Sint Janschool, die ironisch genoeg tien jaar geleden ook begon met een ouderinitiatief. “Dan gingen die kinderen naar de voorschool, terwijl er helemaal geen sprake was van een taalachterstand.”

Kritische ouders

Als Hoogland scholen begeleidt, adviseert ze wel altijd dat ze ‘het echt moeten willen’. Een nieuwe doelgroep brengt ook andere wensen en eisen met zich mee. “Ik zeg altijd tegen leerkrachten dat ze er wel rekening mee moeten houden dat ze ouders krijgen die heel kritisch kunnen zijn, en overal over willen meedenken en meepraten.”

Een ander fenomeen is dat er met die hoogopgeleide ouders vaker kinderen binnenkomen die geen achterstand, maar juist een voorsprong hebben. “Daar moet je als school wel op zijn toegerust”, zegt Hoogland.

Tot nu toe heeft Neeltje Pavicic alleen maar voordelen gezien. “Ik woon al twintig jaar in Amsterdam en had geen kennissen van Turkse of Surinaamse afkomst, nu met de kinderen heb ik die wel.” En ze liep ook tegen haar eigen vooroordelen aan. “In de groep twee van de oudste is nu een soort van competitie aan de gang over wie als eerste kan lezen. Je denkt dan dat het een kind is van het ouderinitiatief, maar dat bleek helemaal niet zo te zijn.”

Gentrificatie

Monique Hoogland constateert dat de ouderinitiatieven zich als een olievlek over het stadsdeel verspreiden. Ze ziet het als een logisch uitvloeisel van de gentrificatie in West. Volgens haar is het dan niet alleen idealisme om je kind op een ‘zwarte’ school te doen, maar ook het besef dat het gewoon makkelijker is als kinderen in de buurt op school zitten. “Die ouders zijn ook realistisch. Ze willen hun kinderen niet pas laten laten kennismaken met alle culturen in Amsterdam op het moment dat ze op de arbeidsmarkt komen.”

BoLo-school

De Bos en Lommerschool en De Springplank, beiden in Bos en Lommer, zijn de volgende scholen die ‘aan de beurt’ zijn. Bij de laatste school was al eerder behoefte aan een ouderinitiatief, maar toen was er te weinig aanleiding om ouders daar naar toe te leiden. Er is nieuwe hoop, nu het gebouw ingrijpend is gerenoveerd en een andere directie de scepter zwaait. Hoogland verwacht vooral veel ouders van ‘de andere kant’ van de Ring en bijvoorbeeld van de Laan van Spartaan waar nieuwe woningen zijn gebouwd. Voor de Bos en Lommerschool, nu al kortweg BoLo-school geheten, komen ook veel kinderen uit de nieuwbouw bij de Laan van Spartaan en het Bos en Lommerplein en omstreken.

Ook verwacht Hoogland dat het nieuwe inschrijfsysteem dat sinds 1 januari van start is gegaan, ouders beter -en vooral- eerlijker van dienst zal zijn en dat scholen er geen eigen voorkeursbeleid op na kunnen houden.

Een informatieavond voor nieuwe ouders op de BoLo school is op 17 februari en op de Springplank op 2 maart aanstaande.