Permanente plek voor nachtclub in De Baarsjes

Het voormalige LTS-gebouw, met ook in de toekomst ruimte voor een nachtclub. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

In complex De School blijft ook na de vernieuwing ruimte voor een nachtclub. Daarmee krijgt een club hier voor het eerst een permanent karakter, nadat het eerder ging om tijdelijke projecten. Het betekent een opsteker voor het Amsterdamse nachtleven na het sluiten van tijdelijke locaties, zoals recentelijk De Marktkantine. 

“In het voorontwerp bestemmingsplan zijn de functies restaurant en nachtzaak positief bestemd”, zo schrijft het dagelijks bestuur van West aan de stadsdeelcommissie over het voormalige LTS-gebouw aan de Dr. Jan van Breemenstraat in De Baarsjes. “Dat betekent dat een nieuwe nachtclub op deze locatie in de toekomst mogelijk is.” 

De gemengde bestemming van het voormalige LTS-complex (broedplaatsen, ateliers en kleinschalige bedrijvigheid) blijft gehandhaafd. “Dit betekent niet per definitie dat de huidige gebruikers blijven”, zo waarschuwt West. Onlangs werd al wel de 24-uursvergunning verlengd. Club De School sloot in 2020 al op eigen initiatief de deuren. 

Het LTS-gebouw is onderdeel van het project Mercatorpark, waarbij in de omgeving duizend woningen worden gebouwd. West adviseert positief over het voorontwerp bestemmingsplan. Na eerdere kritiek van bewoners en vanwege windproblemen komen er minder woningen en worden gebouwen minder hoog.

Het dagelijks bestuur schrijft verder blij te zijn dat de sport- en spelmogelijkheden van de huidige speeltuin in een andere vorm en verspreid over het plangebied terugkomen en dat zo alsnog aan de groennorm wordt voldaan.

DeWestkrant