Minder woningen in gebied Mercatorpark vanwege windhinder

Het groen omlijnde gedeelte is deelgebied Mercatorpark waar 1150 woningen waren gepland. (Beeld gemeente Amsterdam)
Hoogstins2024

In het gebied Mercatorpark in De Baarsjes komen minder nieuwbouwwoningen dan beoogd. De geplande woontorens aan de westkant bij de A10 worden minder hoog vanwege de verwachte negatieve windeffecten. 

Dat staat in een brief van de gemeente aan omwonenden. Oorspronkelijk was er sprake van 1150 woningen, waarvan een fors deel in hoge torens bij de A10. Boven de gymzalen van de voormalige LTS was zelfs een woontoren gepland met een hoogte van honderd meter.

Uit aanvullend onderzoek is gebleken dat het ‘windklimaat’ op enkele plekken ‘onvoldoende’ is, aldus de brief. “In het aangepaste plan zijn de geplande torens aan de westzijde van het Mercatorpark lager en zijn de bouwvolumes van de andere blokken gewijzigd. Het totale bouwvolume is hierdoor kleiner geworden.” 

De wijziging sluit volgens de gemeente ook aan bij inspraakreacties met kritiek op de grote hoeveelheid geplande woningen in het gebied. Eerder werd al een geplande hoge woontoren langs de Orteliuskade geschrapt na kritiek van buurtbewoners. De Westkrant schreef eerder dit artikel over het project.

Op 25 januari om 19 uur houdt de gemeente een digitale informatiebijeenkomst over de gewijzigde plannen. Aanmelden kan door een mail te sturen naar JanEvertsenstraatWest@amsterdam.nl