Pioniers gezocht voor groengebied

Het is een groene parel vol kansen, stelt stadsdeel Nieuw-West. In het nieuwe recreatiegebied de Tuinen van West is nog veel mogelijk. Omwonenden, bezoekers, ondernemers en creatieve geesten kunnen meedenken over de verdere invulling van dit gebied tussen Osdorp en Halfweg.

In Pakhuis De Zwijger is dinsdagavond 2 juni om 19.30 uur een door stadsdeel Nieuw-West georganiseerde bijeenkomst over de Tuinen van West, met presentaties en discussie. Tuinen van West ontpopt zich tot een gebied voor (groene) ondernemers op het gebied van kunst, cultuur, horeca, recreatie, evenementen en festivals, sport en gezonde (stads)landbouwproducten, stelt Pakhuis De Zwijger.

Het stadsdeel is op zoek naar pioniers die belang hechten aan duurzaamheid, innovatie en maatschappelijk ondernemen. Veel ondernemers die al in het gebied zijn gevestigd, staan open voor samenwerking. Er liggen kansen bij het verbinden van natuur, landbouw en recreatie met ondernemen.

www.tuinenvanwest.info