Plan voor honderden extra woningen op randje Bos en Lommer

Het gebouw Hendrick de Keijser aan de Krelis Louwenstraat.
Hoogstins2024

Bij de zogenaamde Entree Gulden Winckel in Bos en Lommer, bij de Sara Burgerhartstraat en de Krelis Louwensstraat, komen mogelijk 300 tot 600 extra woningen. Dat staat in een memo dat het dagelijks bestuur van het stadsdeel heeft gestuurd naar de stadsdeelcommissie.

De woningcorporaties Rochdale, Stadgenoot en Eigen Haard zijn van plan hun bezit tussen de A10, Haarlemmerweg en Wiltzanghlaan te ‘herstructureren’. Het stuk is een van de laatste rafelrandjes binnen de ring A10, met een filiaal van Lidl en daarboven een biljartzaal, een oud schoolgebouw met daarin een moskee en een basisschool. Hier is ook het voormalige Elseviergebouw. Op de parkeerplaats daarachter nam woningcorporatie Rochdale afgelopen zomer nog maatregelen om overlast door jongeren en drugsgebruik terug te dringen.

Volgens het memo vinden de woningbouwcorporaties dat er in dit stukje Bos en Lommer nog wel wat meer ‘verdichting’ kan plaatsvinden, ofwel: ze vinden dat de ruimte niet efficiënt wordt gebruikt. Het betekent onder meer dat van kantoren in het naastgelegen bedrijfsverzamelgebouw Hendrik de Keyser woningen worden gemaakt.

Verder wordt het noodlokaal, waar nu een buurtkamer zit, gesloopt om plaats te maken voor een woongebouw en gaat de Lidl uitbreiden. Op de plek van de voormalige Wereldbibliotheek, achter de Willem Leevendstraat, zouden volgens het plan ook woningen moeten komen. De bewoners van de Willem Leevendstraat zijn overigens tegen hoogbouw in hun achtertuin, zo valt te lezen in het memo.

Het gebied is volgens de gemeente voor verbetering vatbaar. Zo is het er onveilig en ervaren bewoners overlast van het vele verkeer door bezoek aan de Lidl en aan de moskee.