Plan voor woningen in monumentaal drukkerijgebouw De Baarsjes 

Het pand van drukkerij Senefelder in De Baarsjes. In het gebouw komen 28 appartementen, zo is het plan. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Pool- en snookercentrum Club 8 heeft de deuren op de Admiraal de Ruijterweg 56 definitief gesloten. Werklieden vertellen dat er woningen komen in het voormalige gebouw van drukkerij Senefelder op de hoek met de Reinier Claeszenstraat in De Baarsjes. 

Club 8 moest weg vanwege de bouwplannen. Een ontwikkelaar heeft eind vorig jaar een vergunning aangevraagd voor de bouw van 28 woningen in het monumentale gebouw, zo blijkt uit een melding bij de gemeente. Voor zover bekend blijft supermarkt Aldi op dit adres.

Het gebouw werd in 1910 in gebruik genomen door drukkerij Senefelder. In de jaren zeventig verdween de drukkerij en kwamen er andere gebruikers, waaronder een meubelzaak, Club 8 en supermarkt Aldi.

Meer bouwplannen
Op de Admiraal de Ruijterweg even verderop zijn ook plannen voor de bouw van appartementen. Drie panden worden grotendeels gesloopt, waarbij het de bedoeling is dat de beeldbepalende gevels blijven staan. GroenLinks is er niet gerust op en vreest dat deze panden helemaal verdwijnen.