Rem op kiosken

Een van de twintig kiosken in West. Foto Richard Mooyman
Hoogstins2024

Stadsdeel West gaat een rem zetten op de bouw van kiosken. Nieuwe kiosken zijn straks in principe niet meer toegestaan, tenzij na een uitgebreide belangenafweging toestemming wordt verleend. Dat is de strekking van een voorstel dat dinsdag wordt besproken in de bestuurscommissie West.

Met het nieuwe beleid moet een halt worden toegeroepen aan de vestiging van nieuwe kiosken in West. Die zijn nu in de regel toegestaan als ze niet in strijd zijn met bepaalde criteria. Overleg met omwonenden was formeel niet nodig, en die zagen juist vaak liever geen kiosk voor hun deur verschijnen.

In de toekomst wordt dit omgedraaid: er mogen in West geen nieuwe kiosken meer worden gebouwd, tenzij het bestuur na een uitgebreide belangenafweging uitdrukkelijk toestemming geeft. Het stadsdeel krijgt zo meer mogelijkheden om een aanvraag te weigeren. West telt zo’n twintig kiosken.

DeWestkrant