Staatsliedenbuurt start petitie voor ‘flitsvrije buurt’

Dark store in wording op Van Limburg Stirumplein. Foto: Patricia Jacob
Hoogstins2024

Op 12 januari schreven wij dat flitsbezorger Flink naar het Van Limburg Stirumplein komt. Direct daarna regende het reacties op social media; de buurt zag het – zacht gezegd – niet zitten. Op het raam van de dark store in wording werd zelfs een boodschap geplakt: ‘Hier geen flitsbezorgers. Wij willen winkels.”
Maar dat was niet het enige: op 14 januari startte het Antiflits Comité Staatsliedenbuurt Amsterdam namelijk een petitie voor een ‘flitsvrije buurt’. Gezien de vele klachten uit de hele stad over flitsbezorgers, zien buurtbewoners de bui al hangen. Ze vrezen voor (geluids)overlast, intimidatie en bezetting van de stoep. “Een stoep die nu al door de fietsen van New York Pizza wordt bezet en moeilijk toegankelijk is door afval en vuilnisbakken.”
In de petitie verzoeken buurtbewoners en bezoekers dan ook om het bedrijf te verplaatsen richting het Westerkwartier of Flink te verbieden zich in een woonwijk te vestigen. Voor het geval dit juridisch niet mogelijk is, stellen zij verschillende regels voor, zoals openingstijden tussen 6.00 en 22.00 uur en een verbod voor het personeel om zich buiten het pand op te houden.
“Stadsdeel West heeft zelf al aangegeven dark stores te weren of te vragen te vertrekken. Bewoners begrijpen dan ook niet dat ze opgezadeld worden met deze zaak.” Op 16 januari (10.00 uur) was de petitie al 623 keer getekend.

DeWestkrant