Stadsdeel zint op maatregelen tegen overlast Westerpark

Voorbijgangers nemen een kijkje bij festival Milkshake. (Foto Richard Mooyman)
StraatvoetbalBosenlommerplein

De leefbaarheid van de buurten rondom het Westerpark staat sterk onder druk, evenals de aantrekkelijkheid van het park zelf. Dat schrijft portefeuillehouder Melanie van der Horst van stadsdeel West in de notitie Westerpark in balans. Van der Horst wil samen met bewoners en ondernemers ‘kijken welke maatregelen er op de korte termijn genomen kunnen worden om een nieuwe balans met elkaar te vinden’. 

De toegenomen populariteit van het Westerpark legt een flinke druk op het park en omliggende buurten. Buurtbewoners en gebruikers van het park maken melding van overlast door evenementen, zowel in de openbare ruimte als in de gebouwen, verkeer in het park en troep die achterblijft nadat bezoekers zijn vertrokken. 

Het stadsdeel gaat zich buigen over maatregelen op het gebied van de programmering van evenementen, afvalinzameling, verkeer en parkeren, beheer en communicatie, zo staat er in de notitie. Ook hinder in de buurt door de nabijgelegen evenementenlocaties Stadspodium en Thuishaven zal daarbij worden betrokken. 

Het stadsdeel wil onderzoeken of extra investeringen mogelijk zijn in het groenbeheer en toezicht. “Duidelijk is dat er meer behoefte is aan handhaving openbare ruimte, mede in verband met het toenemende aantal verkeersbewegingen, de geluidsoverlast en de aanwezigheid van zwervers”, zo staat er in de nota.

Doneer