Toch een hotel in het Gat van de Kinkerbuurt?

Foto Richard Mooyman
Hoogstins2024

Dertien jaar al ligt het terrein braak. Nadat de omstreden plannen voor een hotel in het ‘Gat van de Kinkerbuurt’ tussen de J.P. Heijestraat en Borgerstraat van de baan leken, zijn de kansen voor de projectontwikkelaar toch weer toegenomen. Dit na een nieuwe uitspraak van de Raad van State in de slepende juridische strijd om dit stukje Kinkerbuurt met grote symbolische waarde.

Hoe zat het ook alweer? Buurtbewoners strijden al jaren tegen plannen om hier een appartementenhotel met 55 kamers, supermarkt en café-restaurant te bouwen. Zij willen betaalbare woningen. Na talloze bezwaarschriften en juridische procedures leek de kans uitermate gering geworden dat het hotel er komt.

Stadsdeel West -dat eerder het hotelproject mogelijk wilde maken- weigerde in 2020 alsnog de omgevingsvergunning met als belangrijkste argument dat een hotel niet past binnen het nieuwe hotelbeleid van de gemeente. De strijd leek beslecht, maar de Raad van State heeft dit besluit van het stadsdeel vorige maand vernietigd. De aangevoerde argumenten zijn onjuist, volgens de uitspraak.

Betekent dit dat de ontwikkelaar alsnog het hotel kan gaan bouwen? Zo simpel is het niet. De Raad van State heeft het besluit om het hotel niet toe te staan vernietigd, maar dit betekent uitdrukkelijk niet dat het stadsdeel de aangevraagde vergunning voor het hotelproject nu moet verlenen, zo meldt dagelijks bestuurder Thomas Hermans in een memo aan de stadsdeelcommissie.

Het stadsdeel moet de aanvraag volgens Hermans opnieuw toetsen op zaken als parkeren, en verkeersveiligheid en dan ‘een hernieuwde beslissing op de aangevraagde omgevingsvergunning’ nemen. Wat die beslissing zal zijn, staat niet in het memo. De ontwikkelaar krijgt de mogelijkheid om het bouwplan aan te passen. En ook kunnen buurtbewoners opnieuw ‘zienswijzen’ (bezwaren) indienen. 

De kwestie heeft ook de aandacht getrokken in de Stopera. GroenLinks en PvdA hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W. Kortom, de strijd om het Gat van de Kinkerbuurt is nog niet gestreden. De schuttingen rondom het braakliggend terrein zullen voorlopig blijven staan. 

DeWestkrant