Toch ‘respectvolle’ naam horeca op begraafplaats

Foto Richard Mooyman
Hoogstins2024

Het nieuwe café-restaurant op begraafplaats Vredenhof gaat toch niet Villa Seldenrust heten, maar Westervilla. Het dagelijks bestuur van stadsdeel West heeft erop aangedrongen om de naam Villa Seldenrust niet te gebruiken omdat die niet past bij de afspraak over ‘respectvolle inpassing’ van de horeca.

Eigenaar en exploitant Midvast heeft na overleg besloten de naam te veranderen in Westervilla, zo meldt dagelijks bestuurder Fenna Ulichki in een memo aan de stadsdeelcommissie. De ontwikkeling van horeca in het aulagebouw uit 1896 van Vredenhof ligt gevoelig, met name bij nabestaanden. 

Na een mediationtraject is eerder bepaald dat het geen hotel wordt, maar een restaurant ‘met logiesfunctie’. De aularuimte blijft twee ochtenden per week beschikbaar voor uitvaartplechtigheden. Ook werd afgesproken dat de inpassing respectvol moest zijn. De naam Villa Seldenrust leidde om die reden tot verontwaardigde reacties. 

DeWestkrant