Uitbreiding fietsparkeren op de Overtoom

Foto: Richard Mooyman.
Hoogstins2024

Het fietsparkeren op de Overtoom wordt uitgebreid. Dit is te lezen in de bewonersbrief die de gemeente op  17 oktober schreef.  Op de Overtoom is te weinig parkeerruimte voor fietsen, waardoor fietsen regelmatig zomaar ergens worden neergezet. Dat zorgt voor hinder bij buurtbewoners en voetgangers. Ook kan dat leiden tot onveilige situaties.
Om de overlast van foutgeparkeerde fietsen te verminderen, komt er meer ruimte voor fietsparkeren. De gemeente gaat twee autoparkeerplekken opheffen, ter hoogte van Overtoom 207- 211 en ter hoogte van Overtoom 312-314, om er fietsparkeerplekken van te maken. Op de autoparkeerplekken komen er in totaal 26 fietsparkeerplekken bij. Daarnaast worden bestaande fietsparkeerplekken uitgebreid, zodat er nog eens 26 extrafietsparkeerplekken ontstaan. De werkzaamheden worden dit jaar nog uitgevoerd. Wanneer precies is nog niet duidelijk.
De werkzaamheden passen in het streven van de gemeente om de ongewenste toename van fietsen in de openbare ruimte aante pakken. Het past ook in de ambities van het college van een autoluwe stad.In West sneeuvelden ook dit jaar  op verschillende plekken al autoparkeerplaatsen om er fietsparkeerplekken van te maken, zoals aan de Admiraal de Ruijterweg en de Spaarndammerstraat.

 

DeWestkrant