Veel fietsers door Spaarndammerstraat bij brug naar Noord

De Spaarndammerstraat wordt mogelijk een belangrijke schakel in de fietsroute naar Noord. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Fietsers moeten meer ruimte krijgen in de Spaarndammerstraat als er een brug van West naar Noord wordt gebouwd. Het fietsnetwerk moet worden aangepast omdat een brug vanaf de Haparandadam over het IJ extra fietsverkeer gaat opleveren. 

Het dagelijks bestuur van stadsdeel West wijst hierop in reactie op een advies van de commissie D’Hooghe om twee bruggen over het IJ te bouwen: een brug in Oost, en een brug in West tussen de Haparandadam en het NDSM-terrein.

West is positief over zo’n brug voor fietsers en openbaar vervoer. De Westbrug zal volgens het dagelijks bestuur een aanwinst zijn en de ontwikkelingsmogelijkheden van de nieuwe woonwijk Haven-Stad vergroten. Ook zijn er kansen voor groen en voorzieningen rondom de Haparandadam en wellicht op de brug zelf.

Het dagelijks bestuur ziet wel graag ‘een breed draagvlak onder bewoners’. Er moet de mogelijkheid zijn om verschillende varianten te vergelijken en te toetsen. Twee andere mogelijke plekken voor een brug zijn het Stenen Hoofd en Pontsteiger, maar de commissie D’Hooghe acht de aanleg op die plaatsen niet haalbaar. 

De Haparandadam is in beeld als de plek voor een brug van West naar het NDSM-terrein in Noord. (Foto Richard Mooyman)
DeWestkrant