Gemeente zoekt plek voor brug naar Noord

Zicht vanaf de Haparandadam op het gebied waar ergens de Westbrug aan land moet komen. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

De plannen voor een brug over het IJ tussen West en Noord worden steeds concreter. De gemeente is nog op zoek naar een geschikte plek in West voor de brug naar het NDSM-terrein. Gezocht wordt in een ‘verkenningsgebied’ ten westen van de Haparandadam, zie de kaart onder dit artikel. De brug zou dan ergens op de Danzigerkade aan land komen.

De brug is bedoeld voor fietsers, voetgangers en mogelijk openbaar vervoer. Op woensdag 24 november is er een extra informatiebijeenkomst voor omwonenden en ondernemers over de mogelijke locaties voor de Westbrug. De gemeente stelt dat er veel reacties zijn binnengekomen over de mogelijke plekken in de concept-nota van uitgangspunten. Ook waren er veel vragen over de aansluiting van de brug op het OV- en fietsnetwerk in West. 

“Inmiddels hebben we nieuw kaartmateriaal beschikbaar dat we graag aan u presenteren voordat we het opnemen in de definitieve Nota van Uitgangspunten. Hierin schetsen we de mogelijkheden van de aanlanding van de Westbrug in de Minervahaven (het verkenningsgebied) en de mogelijke aansluitingen op het fiets- en OV-netwerk”, zo staat er in de uitnodiging. De precieze plek van de brug wordt pas in een latere fase besloten.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 24 november van 19.30 – 20.30 uur in de aula van de Bredeschool in Houthaven. Vooraf aanmelden via sprongoverhetij@amsterdam.nl Vanwege de coronamaatregelen kan het zijn dat de bijeenkomst toch online wordt gehouden, deelnemers worden daarover geïnformeerd.

Een kaart van het gebied waar de Westbrug naar Noord mogelijk kan komen.
DeWestkrant