“Amsterdam-West is nog lang niet duurzaam genoeg”

Hoogstins

De organisatie Ecostroom lanceert deze zomer een derde project op het gebied van duurzame energie: op het dak van WOW Amsterdam in de Kolenkitbuurt worden bijna vierhonderd zonnepanelen geplaatst. Daarmee kunnen ongeveer vijftig Amsterdammers in West van stroom worden voorzien. Rosa Hofgärtner sprak met de voorzitter van de coöperatie WOW Ecostroom, Noortje van Kleef, over het verduurzamen van West. 

Veel daken in West zijn uiterst geschikt om zonnepanelen op te leggen, maar daar wordt nu nog niet veel gebruik van gemaakt. Dat viel Noortje van Kleef ook op. Daarom begon zij in 2012 met het opzetten van coöperaties voor hernieuwbare energie, onder de koepelorganisatie Ecostroom.

Het doel van Ecostroom is om zo veel mogelijk schone energie te produceren samen met bewoners en bedrijven in West. Al snel merkte ze dat er veel animo was onder bewoners voor dergelijke initiatieven. Na twee succesvolle projecten (rond het GWL-terrein en in de van der Pekbuurt) is nu ook het dak van WOW Amsterdam aan de beurt. Voor €350 per stuk kunnen buurtbewoners hun eigen paneel kopen.

(Tekst gaat verder onder foto)

Het dak van WOW waar vierhonderd zonnepanelen komen. (Foto Rosa Hofgärtner)

Duurzaamheid in West

Van Kleef heeft gemerkt dat het milieu steeds hoger op de agenda staat bij zowel bewoners, bedrijven, scholen als stadsdeel West. Echter vindt ze dat duurzaamheid nog niet zichtbaar genoeg is in West. Er zijn wat ’groene’ eilandjes, maar in het overgrote gedeelte van het stadsdeel zijn geen duurzame initiatieven. Dat terwijl de meeste bewoners volgens haar enthousiast reageren op de projecten van Ecostroom. “Ze zijn blij dat wij de organisatie in handen nemen. Veel bewoners hebben niet genoeg tijd of geen dak tot hun beschikking, maar investeren graag in hun eigen zonnepanelen.”

Van Kleef hoopt dat meer dakeigenaren hun daken beschikbaar gaan stellen voor zonnepanelen. “Ze realiseren zich nu dat zonnepanelen financieel interessant worden, en willen er liever zelf in investeren. Helaas komen ze vaak tijd te kort en schuiven ze het voor zich uit.” Dakenbezitters kunnen dat ook overlaten aan bewoners of coöperaties, aldus Van Kleef. Dat kan op diverse manieren, waarbij verschillende soorten contracten mogelijk zijn.

Daarnaast kan meer lokaal opgewekte energie ook andere positieve effecten tot gevolg hebben. Bij een transitie van centraal naar lokaal opgewekte energie, doen bewoners vaak meer hun best om te besparen op hun energiegebruik. “Het geeft een kik om uiteindelijk energieneutraal uit te komen. We zouden dus eigenlijk eens die centrale elektriciteitskabels door moeten knippen.”

Regelgeving

Door haar achtergrond in vastgoed was Van Kleef al redelijk bekend in de wereld van contracten en regelgeving. Dat kwam goed van pas, want de projecten gingen gepaard met heel wat bureaucratie. Nu is er nog een waslijst aan voorwaardes waaraan voldaan moet worden. Volgens haar kan het versnellen van de transitie naar duurzame energie alleen als de regelgeving minder en makkelijker wordt.

Er kan bijvoorbeeld veel verbeterd worden aan de Postcoderoos-regeling. Dit is een initiatief dat buurtbewoners korting geeft op energiebelasting over energie die collectief wordt opgewekt. Deelnemers moeten binnen een bepaalde ‘postcoderoos’ wonen om hiervoor in aanmerking te komen. Van Kleef vindt dat projecten enorm beperkt worden doordat ze gebonden zijn aan specifieke wijken, die ooit waren bedacht door postbodes om hun rondje handig te kunnen lopen.

Goedgevulde portemonnee

Door deze grenzen worden organisaties gedwongen om voor een nieuw zonnepanelenproject naar de buurt te kijken. Van Kleef: “In de ideale postcoderoos-buurt wonen mensen die het milieu belangrijk vinden en een goedgevulde portemonnee hebben, maar er zijn natuurlijk meer buurten met geschikte daken.” Het zou beter zijn als de hele stad mee kan doen. Dat zou meteen een oplossing bieden voor bewoners die besluiten te verhuizen naar een andere postcode.

Daarnaast vindt Van Kleef ook dat er meer mandaat bij coöperaties zou moeten liggen. Bewoners die mee willen doen met een project worden vaak gedwongen over te stappen naar een andere energieleverancier en dat is weer een extra barrière.

Grootste effect

Hoe kan er in West dan zo snel mogelijk vooruitgang worden geboekt op het gebied van duurzame energie? Van Kleef denkt dat het meeste kan worden bereikt met een combinatie van bottom-up en top-down initiatieven. Gespecialiseerde organisaties zijn volgens haar van belang, omdat die vaak effectiever te werk kunnen gaan. Maar bewoners die zelf iets willen ondernemen, moeten volgens Van Kleef zeker gestimuleerd worden. ’’Het is een complex proces, maar het blijft natuurlijk het proberen waard.’’

90% van de panelen op WOW Amsterdam is inmiddels verkocht. Ook meedoen? Meer informatie  hier. Een geschikt dak op het oog waar nog geen zonnepanelen liggen? De dakeigenaar kan wellicht worden overgehaald door de subsidieregeling van de gemeente.