Wel overlast, geen verbod op bierfiets in West

Bierfietsen in de Spaarndammerstraat. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

In West komt voorlopig geen verbod op de bierfiets. In delen van Oost wordt de bierfiets wel verboden, zoals in het centrum. Dat schrijft burgemeester Femke Halsema in een brief aan de gemeenteraad.

Sinds het verbod op de bierfiets in een groot deel van het centrum per 1 november 2017 wijken exploitanten uit naar West en Oost. Dat leverde in 2018 in totaal 284 klachten en meldingen op over overlast en verkeershinder, zoals wildplassen, openbare dronkenschap en versperren van fietspaden. In Oost is dat volgens Halsema ook vastgesteld door handhaving en politie, in West is dat niet het geval.

Halsema schrijft op dit moment geen mogelijkheden te zien om het verbod uit te breiden naar stadsdeel West. Afgezien van hinder bij op- en afstapplaatsen zijn overlastmeldingen volgens Halsema niet bevestigd door handhavers of politie in het stadsdeel. Vorig jaar bleken veel bierfietsen over de Westerdoksdijk naar de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt  te rijden, met de Spaarndammerstraat als stopplek.

De burgemeester wil de situatie in West nauwlettend in de gaten gaan houden. “Zodra er voldoende objectieve informatie is over de overlast en hinder, zal ik ook dit gebied aanwijzen als verbodsgebied voor groepsfietsen”. In delen van Oost gaat het verbod in per 1 juli. 

DeWestkrant