West wil zware trucks weren

Stadsdeel West gaat onderzoeken of grote vrachtwagens kunnen worden geweerd. Bevoorrading met zware vrachtwagens leidt volgens het stadsdeel nogal eens tot verkeersonveilige situaties. Het onderzoek vloeit voort uit het Actieplan Verkeersveiligheid van het stadsdeel.

West wil onderzoek doen naar de mogelijkheden van een verbodszone voor zwaar vrachtverkeer. Dit in combinatie met een ontheffingsmogelijkheid voor compacte en schone vrachtwagens.

 

In het centrum geldt al een verbod voor trucks van 7,5 ton en meer (foto), met uitzondering van de aangewezen vrachtroutes.

Dit jaar zullen ook drie kruispunten in het stadsdeel worden aangepakt om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het gaat om de kruisingen Nassaukade-Potgieterstraat, Haarlemmerweg-Van der Duijnstraat en Haarlemmerweg-Kimpoweg.