Conflict over evenementen Westerpark

Het Westerpark is weleens een vriendelijker plek voor homo's.
Hoogstins2024

Over het evenementenbeleid voor het Westerpark is een conflict ontstaan tussen stadsdeel West en de Westergasfabiek BV. Het stadsdeel creëert volgens de Westergasfabriek BV ongevraagd ‘nieuwe en rigide restricties’. De exploitant van het voormalige fabrieksterrein wil voortaan zelf bepalen welke buitenevenementen worden toegelaten, binnen een reeks uitgangspunten om de hinder te beperken.

Het Westerpark -met daarin cultuurpark Westergasfabriek- is een zeer populaire locatie voor festivals en evenementen. Het stadsdeel heeft een locatieprofiel opgesteld, op grond waarvan B en W straks bepalen of een evenement is toegestaan of niet. Dat locatieprofiel is mede bedoeld om de overlast voor de buurt te beperken.

De Westergasfabriek BV kan zich niet vinden in het voorgestelde profiel en is niet betrokken bij de opstelling daarvan, zo staat er in een brief aan de bestuurscommissie. Daarin wordt ook aangekondigd dat de bezwaren worden ingebracht bij verdere besluitvorming in de gemeenteraad. Het stadsdeel zou ten onrechte de rol van programmeur buitenruimte naar zich toe hebben getrokken.

De grootstedelijke functie van de Westergasfabriek is ondergeschikt gemaakt aan (vermeende belangen van) omwonenden, zo schrijft de Westergasfabriek BV. De mening van een twintigtal buurtbewoners op een participatiebijeenkomst krijgt ’een onevenredig groot gewicht’. De Westergasfabriek BV heeft daarom maar op eigen houtje een locatieprofiel opgesteld.

Stadsdeelvoorzitter Gerolf Bouwmeester zei dinsdagavond tegen de bestuurscommissie dat de Westergasfabriek BV vier keer is uitgenodigd om mee te praten, maar daarop niet is ingegaan. Volgens Bouwmeester gaat het stadsdeel over de buitenprogrammering, de Westergasfabriek BV alleen over de evenementen in de gebouwen.

Bouwmeester zei te kijken of er een programmaraad kan komen, waarin zowel stadsdeel, omwonenden als de Westergasfabriek BV zijn vertegenwoordigd. Maar hij erkende dat het gesprek met de Westergasfabriek momenteel stil ligt.