Wooncrisis – Column Melanie van der Horst, dagelijks bestuurder stadsdeel West

Foto stadsdeel West
Hoogstins2024
Oude bomen moet je niet verplanten, zo luidt een Nederlands gezegde. Verhuizen op latere leeftijd is ingrijpend. Voor de ouderen van nu is het vervelend is dat zij met een scheef oog worden aangekeken, omdat ze relatief veel vierkante woonmeters gebruiken, terwijl er enorme schaarste is op de woningmarkt. Ouderen houden grote woningen ‘bezet’, waardoor er niet of nauwelijks doorstroming is, zo klinkt het.
De werkelijkheid is weerbarstiger dan dat. Vaak is de woning eigendom en (deels) afbetaald, of de huurprijs is gunstig laag omdat de oudere bewoner er al heel lang woont. Zie dan nog maar eens met een aantrekkelijk alternatief te komen voor een huis dat bovendien dierbare herinneringen herbergt. De materie is complex, zo blijkt ook uit het proefschrift van promovenda Petra de Jong die aan de universiteit van Groningen onderzoek deed naar de motivatie van ouderen om al dan niet te verhuizen. Zij concludeert dat doorstromen inderdaad een lastig verhaal is. Maar ook zegt zij, ga vooral in gesprek met de ouderen en praat niet over ouderen alsof zij een probleem zijn.
Dat is precies wat stadsdeel West gaat doen met de Wooninfobus. We gaan in gesprek met bewoners om te kijken wat hun woonwensen voor de toekomst zijn en om te vragen of ze weten wat er allemaal al wel kan. Met woningcorporaties werken we samen en maken we afspraken over doorstroming. Werkt de corporatie mee aan de wensen van bewoners, dan betaalt de gemeente de verhuiskosten. Vrijdag 10 september beginnen we met een kleine tour door Oud-West. Maar weinig mensen zijn bekend met verhuisregeling Van Groot naar Beter voor kleine huishoudens die beschikken over minstens vier kamers op een woonoppervlak van meer dan 70 vierkante meter. Zij krijgen als ze dat willen voorrang op een kleinere en betere woning, met behoud van hun huurprijs, en tegen vergoeding van de verhuiskosten door de gemeente. Op die manier proberen de woningcorporaties hun voorraad beter te verdelen, waardoor er ook woningen vrij komen voor grotere gezinnen. Voor 65-plussers geldt dat zij gebruik kunnen maken van de regeling Van Hoog naar Laag: liever beneden wonen of naar een appartement met lift? Dat kan met deze regeling. De Wooninfobus biedt geen pasklare oplossing voor de wooncrisis. Daar is veel meer voor nodig. Wel is het een manier om mensen bewust te maken. Veel mensen weten bijvoorbeeld ook niet dat ze voorrang krijgen bij Woningnet als ze boven de 65 zijn of een medische indicatie hebben.
Nu al inschrijven is dus altijd een goed idee. In de Wooninfobus krijgt iedereen persoonlijk gratis advies. Een bewoonster van Oud-West die een uitnodiging van ons ontving om de bus te bezoeken reageerde terecht met de opmerking dat de meeste huizen in haar buurt in handen zijn van particuliere beleggers. Ook uitte zij haar zorgen over de sociale huurwoningen die worden verkocht. Die zorgen delen wij. Toch hopen we dat we nog mensen op ideeën kunnen brengen om hun situatie te verbeteren. Woningruil binnen de eigen buurt blijkt soms ook mogelijk.
Eerder genoemde onderzoekster concludeerde ook dat de meeste ouderen alleen bereid zijn te verhuizen als dat in hun eigen buurt is. Ik ben benieuwd of dat ook geldt voor de ouderen in West. Daarom ga ik 10 september naar het Ten Kateplein en ben ik te vinden in de Wooninfobus, die er staat van 10 tot 13 uur. Daarna verhuist hij naar het WG Plein (14 september van 13 tot 16 uur) en het Zimmerterrein (17 september van 10 tot 13 uur). Het stadsdeel werkt samen met !Woon, het Buurtteam Amsterdam West, Wij ouder Wijzer en de woningcorporaties. Geen tijd om de bus te bezoeken? Alle informatie en contactpersonen zijn ook te vinden opwww.amsterdam.nl/passend-wonen-west. Ondertussen maakt Amsterdam zich op voor voor een landelijk woonprotest. Zondag 12 september verzamelen naar verwachting enkele duizenden mensen zich in het Westerpark. Het is evident dat een betaalbare woning voor veel mensen steeds onbereikbaarder wordt: studenten, young professionals, starters, grote gezinnen, zie maar eens een kamer of huis te vinden in Amsterdam. Daar waar we kunnen, oefenen we invloed uit: bij de nieuwbouwprojecten in ons stadsdeel zorgen we voor meer middeldure huurwoningen en kijken we specifiek naar woningen voor senioren. Het zijn kleine stappen in een grote crisis. Rest mij om iedereen een vreedzame demonstratie te wensen met respect voor ons mooie Westerpark en de omwonenden.