2023: aandacht voor Keti Koti in het Westerpark?

Foto Richard Mooyman
Hoogstins2024
De Programmaraad Westerpark vindt dat de afstand tussen het park en de buurt te groot is. Om de band te verstevigen, stellen de leden voor om enkele bestaande events aan te passen én nieuwe te lanceren. 

Op verzoek van stadsdeel West is vorig jaar de Programmaraad Westerpark ingesteld. De leden ervan zijn actief in de creatieve sector en wonen of werken rondom het park. Het afgelopen jaar heeft de raad zich gebogen over de culturele buitenprogrammering in het park. Op 15 december kwam de raad met een advies hierover aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel en de muziekcommissie van het Stedelijk Evenementenbureau.

Kloof park-buurt
Volgens de leden is het Westerpark, en dan vooral de Westergasfabriek, uitgegroeid tot ‘een grootstedelijke voorziening’ en is hierdoor ‘de afstand tot de omliggende buurten te groot’. Om die kloof te verkleinen en de band te verstevigen, heeft de raad verschillende suggesties, zoals het aanpassen van enkele bestaande events én het lanceren van nieuwe.

Aanpassingen
De aanpassingen richten zich onder meer op evenementen als Sunday Market en Rollende Keukens. De leden noemen de zondagsmarkt ‘een uithangbord voor het Westerpark’ en constateren dat er’ veel bewoners komen kijken’. Wat er beter kan? “Een intensievere zoektocht naar standhouders uit de buurt zou op haar plaats zijn. Hoewel de Rollende Keukens een ‘publiek met verschillende achtergronden’ trekt en ‘stedelijke aantrekkingskracht’ heeft, vinden de leden het event ook ‘prijzig’ en ‘niet direct buurtgericht’.  Het advies: “Vergroot de buurtgerichtheid.”

Jaarlijkse Iftar-maaltijd
Nieuwe ideeën voor het buitenprogramma hebben de leden ook. Ze stellen voor om ruimte te maken voor de vele koren in de buurt. En wat te denken van ‘een thematisch filmprogramma gericht op de buurt’? Of een jaarlijkse Iftar-maaltijd?

Keti Koti
Daarnaast vinden ze het ‘gewenst’ om in het programma aandacht te schenken aan Keti Koti .Tijdens Keti Koti wordt jaarlijks op 1 juli de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Volgend jaar is het 160 geleden dat de slavernij is afgeschaft. In Amsterdam zijn er op 1 juli verschillende activiteiten. De bekendste is het Keti Koti Festival in het Oosterpark. In januari komen het stadsdeel en de Programmaraad Westerpark samen. Het advies van de raad wordt dan besproken.