Bestuurscommissie steggelt over Hallenkwartier

Een nieuw bordje Hallenkwartier boven de straatnaam in de De Clercqstraat. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Mag het Hallenkwartier eigenlijk wel Hallenkwartier heten? Dat bespreekt de Bestuurscommissie West vanavond naar aanleiding van vragen van SP en D66. Deze partijen vragen zich onder andere af of de naam wel rechtmatig is toegevoegd aan de straten rondom De Hallen en of het niet verstandiger was geweest bewoners hierin te kennen.

De bordjes zijn onderdeel van het initiatief ‘Hallenkwartier’ en de in het gebied actieve ondernemersverenigingen. De vraag is of er zo sprake is van vercommercialisering van de buurt, die voorheen door het leven ging als de Kinkerbuurt. Daarover is in de buurt onrust ontstaan. De bestuurscommissie bespreekt dan ook of het eigenlijk wel wenselijk is de buurt onder die naam zo actief te promoten.

En dan is er nog de vraag of de naamgeving eigenlijk wel volgens het boekje is verlopen. Tiers Bakker, lid van de Gemeenteraad voor de SP, wees de bestuurders in West afgelopen week nog op de procedure voor naamgeving van straten. Hier staat namelijk dat een straatnaam alleen mag worden veranderd na goedkeuring van een ‘Commissie Naamgeving Openbare Ruimten’. Te bezien valt of het toevoegen van de naam van een wijk hieronder valt.