De bakfietsouder rukt op

Hoogstins2024

Het aantal bakfietsen in stadsdeel West blijft groeien. Vooral De Baarsjes ontwikkelt zich in hoog tempo tot bakfietsbuurt: de hoeveelheid bakfietsen is daar in vier jaar tijd verdubbeld. Het gehele stadsdeel West telt bijna 1300 bakfietsen.

Dat blijkt uit het onderzoek Inventarisatie Fietsparkeren in opdracht van stadsdeel West. De bakfiets kan gelden als graadmeter voor de buurt. Hoe meer bakfietsen, hoe meer ouders met jonge kinderen die in de stad willen blijven wonen. De bakfiets wordt meestal gebruikt om de kinderen mee naar school te brengen en boodschappen te halen.

De bakfietsdichtheid in De Baarsjes is het snelst toegenomen: in 2014 stonden er 390 bakfietsen op straat, twee keer zoveel als in 2010. Oud-West telt met 435 exemplaren de meeste bakfietsen, maar in deze buurt neemt het aantal af. Een voor de hand liggende verklaring lijkt te zijn dat daar de kinderen te groot zijn geworden voor de bakfiets.

In Bos en Lommer is het aantal bakfietsen met 145 exemplaren nog relatief bescheiden, maar daar neemt het aantal cargobikes ook toe. In voormalig stadsdeel Westerpark is het aantal bakfietsen met 302 exemplaren al langer groot, met een licht stijgende tendens.

In West werden op straat in totaal 93.000 fietsen geteld, bijna 13.000 meer dan vier jaar terug. Met name in de Spaarndammerbuurt, Mercatorbuurt en Postjesbuurt steeg het aantal tweewielers snel. Dat heeft volgens het onderzoek mogelijk te maken met gentrificatie-effecten, in de volksmond ook wel ’veryupping’ genoemd.

Het aantal fietsparkeerplekken nam de afgelopen vier jaar eveneens toe met circa 13.000, maar de parkeerdruk blijft erg hoog. In West zijn nog steeds veel meer fietsen dan officiële fietsparkeerplekken, vooral in Oud-West en De Baarsjes. Er blijft een tekort bestaan van 31.000 fietsparkeerplekken.

De bestuurscommissie West bespreekt vanavond plannen om de parkeervoorzieningen voor fietsen te verbeteren.

DeWestkrant