Strijd om woningen binnentuin

Een bouwvakker begin 2015 bij de deur naar de binnentuin van de Geuzenstraat. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Met een handhavingsverzoek aan stadsdeel West hopen bewoners van de Geuzenstraat (De Baarsjes) te verhinderen dat er studenten in de binnentuin gaan wonen. Een aannemer is begonnen met een oude schuur om te vormen tot negen woningen. De omwonenden vrezen dat de toekomstige huurders overlast zullen veroorzaken. Ook zou er sprake zijn van een brandgevaarlijke situatie.

’’Als dit wordt toegestaan, dan wordt in Amsterdam de deur wagenwijd opengezet om wonen in binnentuinen toe te staan’’, waarschuwde een van de protesterende bewoners dinsdagavond tijdens een vergadering van de bestuurscommissie West.

De bewoners willen dat het stadsdeel de werkzaamheden stillegt, maar stadsdeelvoorzitter Gerolf Bouwmeester ziet hiervoor geen aanleiding. Hij nodigde de bewoners uit een handhavingsverzoek in te dienen, zodat de kwestie aan de rechter kan worden voorgelegd.

Brandveiligheid

Volgens Bouwmeester is er geen sprake van nieuwbouw, maar van een wijziging van de bestemming van een bestaand gebouw. Om die reden zou geen bouwvergunning nodig zijn. Stadsdeel West heeft niet de wens om binnentuinen vol te laten bouwen, zo zei hij. In het geval van Geuzenstraat nummer veertig gaat het volgens hem om een bijzondere situatie. Bouwmeester zei wel strak te gaan handhaven op brandveiligheid. ’’Dat moet honderd procent in orde zijn.’’