De stoep is van ons allemaal, toch? – Column Ester Fabriek, dagelijks bestuurder stadsdeel West

  Fenna Corstanje, een actief lid van Onbeperkt West, nodigde mij uit om eens met haar mee te lopen rond haar huis. Onbeperkt West is een groep bewoners die zich inzet voor de belangen van mensen met een lichamelijk beperking. Zij adviseren bijvoorbeeld mantelzorgers en zij houden schouwen, waarbij zij de toegankelijkheid van de openbare ruimte en van gebouwen testen en hun bevindingen met de wereld delen. Ook geven zij voorlichting aan professionals en aan mensen die beperkingen ervaren. Zij zijn vast gesprekpartner van West over de toegankelijkheid van ons stadsdeel.

  Fenna is ervaringsdeskundige op het gebied van toegankelijkheid. Ze is slechtziend geboren en ziet inmiddels alleen nog een beetje licht en donker. Met haar blindenstok loopt ze graag stevige wandelingen in haar wijk. Ik was erg onder de indruk van haar. Ze liep als een topatlete langs alle obstakels en wist precies waar een drempel of zebrapad was. Op een gegeven moment stopte zij en zei tegen me: “Hier zat eerst een hele goede bakker.” Mijn mond viel open van bewondering en verbazing. Ik had mij eerlijk gezegd nog niet eerder verdiept en verplaatst in hoe je de openbare ruimte ervaart als je niks kan zien. Maar ik leerde dat het voor haar een behoorlijke hindernisbaan is.

  Zo realiseerde ik mij door onze wandeling ook beter dat voor mensen in een rolstoel of voor ouderen, deze wandeling helemaal niet zo prettig is. Want onderweg kwamen wij veel obstakels tegen. Hierbij moet je denken aan drempels die zo zijn geplaatst dat ze de toegankelijkheid verlagen, onhandig gestalde fietsen, busjes die laden en lossen op de stoep, blokkades door bouwmateriaal, steigers en hekken en gevaarlijk geplaatste paaltjes. 

  Nu Onbeperkt West mij bewust heeft gemaakt van mijn verantwoordelijkheden op het gebied van de toegankelijkheid, wil ik hier een oproep doen aan mijn West-genoten om ook een bijdrage te leveren aan de toegankelijkheid van de openbare ruimte.

  Als je je huis gaat verbouwen, je terras uitzet in het lentezonnetje of iemand afzet met de auto, denk even: wat als iemand hier zou lopen die niet goed ziet, hoe zou dat gaan? Doe mee door meer aan elkaar te denken. Zo houden we de stad fijn en veilig voor iedereen. Want het is wel zo prettig dat iedereen een wandeling kan maken in de zon en niet als een topatlete op een hindernisbaan naar de winkel hoeft te gaan.

  DeWestkrant