Deel Kinkerstraat dicht

(Foto Helma Timmermans)
Hoogstins2024

Het deel van de Kinkerstraat tussen de Nassaukade en de Da Costastraat is sinds vanochtend helemaal afgesloten voor autoverkeer. Vorige week werd begonnen met de herinrichting, waarbij het verkeer richting centrum al werd gestremd. Nu komt daar een niet geplande afsluiting in de andere richting bij.

Het was de bedoeling om verrijdbare verkeerslichten bij het kruispunt met de Nassaukade neer te zetten, maar volgens het stadsdeel bleek dat niet mogelijk. Stadsdeel West heeft uit overwegingen van verkeersveiligheid daarom besloten ook het autoverkeer de stad uit stil te leggen. Er is een extra omleidingsroute ingesteld.

Na de herinrichting -die eind juli gereed moet zijn- is alleen nog eenrichtingsverkeer mogelijk de stad in. De Kinkerstraat krijgt tussen de Nassaukade en Bilderdijkstraat bredere stoepen en bakken met bomen. Verder worden 46 parkeerplekken opgeheven en verplaatst naar een garage bij De Hallen. Na de herinrichting gaat het stadsdeel bekijken of er een maximum-snelheid kan worden ingevoerd van 30 km/u.