Toch geen sloepen aan kade?

Hoogstins2024

In het water van de Jacob van Lennepkade komen wat stadsdeel West betreft nu geen ligplaatsen voor elektrische sloepen. Het stadsdeel wil zestien aanvragen hiervoor afwijzen. Dit tot opluchting van omwonenden, die vrezen voor overlast door ’zuipschuiten’ met luidruchtige passagiers. De bootexploitant gaat bezwaar aantekenen en verwacht dat de aanvragen alsnog worden toegekend.

Verschillende rederijen hebben aanvragen ingediend voor circa dertig ligplaatsvergunningen aan de Bilderdijkkade en Jacob van Lennepkade. Het stadsdeel is in ieder geval voornemens een reeks aanvragen van rederij Kinboat voor de Jacob van Lennepkade af te wijzen, zo blijkt uit een aantal ontwerp-besluiten.

Kinboat wil de sloepen met zonnepanelen alleen afmeren, aldus directeur/eigenaar Marc Smit. Er zullen volgens hem geen passagiers in- en uitstappen. Maar omwonenden vrezen het ontstaan van een ’partyjachthaven’ en hebben bezwaar aangetekend.

Volgens Smit zijn de aanvragen afgewezen omdat die niet passen in het doorvaartprofiel. Hij gaat bezwaar aantekenen en verwacht dat een nieuwe aanvraag met kleinere sloepen alsnog zal worden gehonoreerd. Rederij Kinboat heeft volgens Smit nu 20 elektrische sloepen, de bedoeling is om dat aantal volgend jaar uit te breiden tot 53.