Eetbare planten in woonwijk Marktkwartier

Ingang van het Food Center, waar 1700 woningen komen. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Landschapsarchitect Jana Crepon wil de openbare ruimte van de toekomstige woonwijk op het Food Center invullen met veel groen en roept iedereen op om mee te denken. Zij is niet de enige die een oproep doet. Een groep buurtbewoners doet hetzelfde.

Dat er op het Food Center in de Jan van Galenstraat een nieuwe woonwijk komt (Marktkwartier), is je vast niet ontgaan. De Westkrant heeft er veel over geschreven, eergisterennog. Later die dag kregen we nog een nieuwtje over dit bouwproject. Wat bleek? Jana Crepon, landschapsarchitect bij het bureau Inside Outside, is bezig met het maken van een ontwerp voor het groen, de kades en de pleinen in de toekomstige woonwijk. Zij wil graag dat omwonenden, buurtgenoten en andere Amsterdammers meedenken met haar uitgangspunten voor de openbare ruimte.

Rust én reuring
Jana is in Duitsland geboren en werkt sinds 1995 als landschapsarchitect in onze stad. Haar belangrijkste Amsterdamse project tot nu toe is Roeterseiland, de campus van de UvA, opgeleverd in 2018. In het Marktkwartier wil ze plekken realiseren voor rust en ontspanning, maar ook gedeeltes waar wat meer reuring mag zijn. Daarnaast wil zij graag plekken ontwerpen waar mensen samen buiten kunnen eten. Verder zou zij het mooi vinden als er eetbare planten en bomen komen, omdat ze dit goed vindt passen bij het gebruik van het huidige Food Center.

Enquête
Ze heeft vragen over de inrichting van de kades, het gebruik van de pleinen en het soort planten en bomen. Vandaar dat ze omwonenden, buurtgenoten en andere Amsterdammers uitnodigt om korte enquête in te vullen. Op basis van de uitkomsten vindt op donderdag 17 november een workshop openbare ruimte plaats. De enquête vind je hier.

Zienswijze
Op de Facebook-pagina Westerparkbewoners is het Marktkwartier ook een hot item. Volgens ‘een groepje buurtbewoners’ zien de plannen voor dit project er deels goed uit, maar zijn er ook een aantal verbeterpunten. Zo maken deze bewoners zich zorgen over ‘geluidsoverlast, fijnstof en andere overlast’ door een parkeerdek zonder dak met 975 parkeerplaatsen naast de woningen en een vrachtautostraat langs de woningen. Ze hopen de plannen groener en daardoor milieuvriendelijker te maken en roepen daarbij de hulp in van bewoners: “We vragen jullie zienswijzen in te dienen voor 9 november.” Kijk hier voor meer info. ‘Even’ een woonwijk bouwen is er in Nederland niet bij. “Schiet lekker op dit project”, concludeert een bewoner.