Geen nieuwe woontoren naast Westerpark

Het gebied naast de inmiddels gestripte ING-toren blijft onbebouwd. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Een meerderheid van de gemeenteraad is tegen de bouw van een woontoren naast het ING-complex aan de Haarlemmerweg. Dat bleek vandaag bij de bespreking van de plannen van ontwikkelaar Pinnacle voor dit gebied aan de rand van het Westerpark.

Tegenstanders zijn opgetogen. Een comité van omwonenden en volkstuinders verzette zich tegen de bouw van de toren met 128 appartementen op het parkeerterrein, direct naast het park. Hiervoor werden 3500 steunbetuigingen verzameld. Op de plaats van de zogenoemde Kavel X wil het comité een groene entree van het Westerpark.

Alleen D66 en VVD kozen voor de bouw van de toren, met als belangrijkste argument dat nieuwe woningen hard nodig zijn. De overige partijen willen het parkeerterrein onbebouwd laten. In de toekomst zou het onderdeel kunnen worden van het park. Het betekent een forse tegenslag voor Pinnacle, waarvan Prins Bernhard junior mede-eigenaar is. De transformatie van de ING-toren en het naastgelegen bankcomplex kan wel doorgaan.

Met veertien verdiepingen zou het nieuwe woongebouw even hoog worden als de voormalige ING-toren ernaast. Door transformatie van het bankcomplex en nieuwbouw zouden er in totaal zo’n 900 woningen komen. Dat zullen er waarschijnlijk minder worden nu de toren met 128 appartementen niet is toegestaan.

Miljoenen

Stadsdeel West rekende eerder uit dat het niet bebouwen van de parkeerplaats de gemeente miljoenen gaat kosten, omdat de ontwikkelaar in dat geval zou moeten worden worden afgekocht. Ook zou de gemeente opbrengsten mislopen die de grond mét bebouwing zou opleveren.

Groene scheg

De gemeentelijke diensten Ruimte & Duurzaamheid en Monumenten & Archeologie adviseerden eerder negatief over de woontoren, omdat het terrein in een zogenoemde ’groene scheg’ ligt. Dat heeft er mede toe geleid dat West ’niet tot een eenduidig besluit over de invulling van kavel X’ kwam. De knoop is nu alsnog door de gemeenteraad doorgehakt: geen nieuwe woontoren.