‘Groene huiskamer’ Spaarndammerbuurt krijgt vorm

Foto Richard Mooyman
Hoogstins2024

Buurtbewoners wisten het plantsoen ternauwernood te behoeden voor bouwplannen. Nog even en het vernieuwde Domela Nieuwenhuisplantsoen is helemaal klaar. De Spaarndammerbuurt heeft binnenkort weer een ‘groene huiskamer’.

Werklieden zijn dezer dagen druk bezig met het beplanten van het parkje, op de plek waar tot 1967 de Maria Magdalenakerk stond. De fundamenten van de gesloopte kerk zijn nog zichtbaar. In 2017 werd in samenspraak met de buurt gekozen voor een nieuwe inrichting met groen en bankjes.