Overlast door toerisme: West trapt voorzichtig op de rem

Toeristen in de Kinkerstraat. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Het aantal bezoekers en toeristen in West groeit. In de Kinkerbuurt, Vondelparkbuurt en Helmersbuurt heeft dit gevolgen voor de leefbaarheid, zo stelt stadsdeel West. Het gaat dan om drukte en vuil op straat, overlast door vakantieverhuur en verschraling van het winkelaanbod. Het stadsdeel broedt op maatregelen om de overlast te beperken.

De tijd is voorbij dat toeristen vooral blijven hangen in de binnenstad. West is populair: een aantrekkelijk stadsdeel vlakbij het centrum, met publiekstrekkers als De Hallen en het Westerpark en bijzondere buurten met leuke winkels, hippe horeca en ‘locals’. West hoort bij de top 10 ‘coolste buurten van de wereld’, volgens online platform Time-out. 

Leefbaarheid
Vooral in Oud-West en Westerpark zijn er effecten van de hoeveelheid bezoekers op de leefbaarheid, schrijft dagelijks bestuurder Thomas Hermans aan de stadsdeelcommissie. West wil haar ‘unieke, diverse karakter behouden, mét leefbaarheid en sociale cohesie voor de buurt’, aldus Hermans.

Drukte en vuil
De Kinkerbuurt, Vondelparkbuurt en Helmersbuurt kwamen al in 2019 naar voren als buurten die te maken hadden met hinder door toerisme, bijvoorbeeld door drukte en vuil op straat en overlast door vakantieverhuur. “De verwachting is dat met het toenemen van het aantal toeristen na de coronaperiode, de leefbaarheid weer onder druk komt te staan in deze drie wijken”, schrijft Hermans. 

Meer food kraampjes Ten Katemarkt
Het aantal bezoekers in De Hallen is inmiddels groter dan voor de coronaperiode, zo blijkt volgens Hermans uit gesprekken. In de Kinkerstraat veranderen winkels in afhaallocaties voor eten ‘waardoor de diversiteit aan voorzieningen vermindert’. Op de Ten Katemarkt is ‘een toename van food kraampjes, waarbij een stijgend gebruik is te zien van toeristen’. In deze buurt is overigens al wel een stop op toeristische winkels ingevoerd.

Economische monocultuur
West wil in de Kinkerbuurt gaan onderzoeken hoe ‘economische monocultuur kan worden tegengegaan’. Verder kijkt West onder meer naar de aanpassing van bestemmingsplannen en naar maatregelen in de openbare ruimte ‘zoals een extra veegploeg of extra handhaving op fietsparkeren’, aldus Hermans. 

Leefbare winkelstraten
De samenwerking met- en tussen ondernemers wordt versterkt om winkelstraten leefbaarder te maken. Op het gebied van veiligheid noemt Hermans ‘intensivering van handhaving op sluitingstijden van horeca’, de aanpak van malafide ondernemingen en inzet op overlast van personen. 

Toeristenbelasting
De centrale stad staat ook al een beetje op de rem als het gaat om toerisme. B en W nemen maatregelen om onder de 20 miljoen toeristenovernachtingen te blijven in Amsterdam, een limiet die in 2023 is overschreden. Zo is de toeristenbelasting verhoogd. Met een registratieplicht en beperking van het aantal nachten tot 30 per jaar is tijdelijke vakantieverhuur via platforms als Airbnb al eerder ingeperkt.