Stadsdeel wil (ver)bouwmogelijkheden in Westerpark beperken

Van Boetzelaerstraat in de Staatsliedenbuurt. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Stadsdeel West wil extra regels gaan invoeren voor (ver)bouwmogelijkheden in een deel van de wijk Westerpark. Het gaat onder meer om het beperken van vergunningvrij bouwen in binnentuinen, extra eisen bij het aanleggen van kelders en een verbod op daktoegangsopbouwen.

Dat blijkt uit een memo van stadsdeelbestuurder Melanie van der Horst aan de stadsdeelcommissie West. Het draait om het gebied Westerpark-Zuid, dat bestaat uit de Staatsliedenbuurt, Hugo de Grootbuurt, GWL-terrein en Marcantilaan. 

Van der Horst stelt voor om in het nieuwe bestemmingsplan extra beperkingen en voorwaarden op te nemen. Vanwege klimaatverandering is het volgens Van der Horst belangrijk dat de binnentuinen zoveel mogelijk groen blijven. “Dit vanwege het waterbergend vermogen en een gunstig effect op hittestress.” Om die reden wordt gekeken naar mogelijkheden om vergunningvrij bouwen in binnentuinen te beperken, zoals in Oud-West. 

Kelders

Het graven van kelders kan problemen opleveren, zoals bouwoverlast en veranderingen van de grondwaterstand. Randvoorwaarden voor onderkeldering zullen daarom in het nieuwe plan worden opgenomen. Het aanleggen van daktoegangsopbouwen is straks niet meer toegestaan. Voor dakterrassen komen beperkingen om ruimte vrij te houden voor zonnepanelen of groene daken.

Handhaven

Aandacht krijgt ook de Groen van Prinstererstraat, waar volgens Van der Horst in veel panden op de begane grond wordt gewoond terwijl dat niet overal is toegestaan. “Voor het bestemmingsplan moet een onderbouwde keuze gemaakt worden tussen handhaven of legaliseren.” Verder wordt gekeken naar manieren om te voorkomen dat het winkelaanbod in de Van Limburg Stirumstraat verder verschraalt. 

De stadsdeelcommissie zal eerst over de plannen adviseren, alvorens het nieuwe voorontwerp-bestemmingsplan wordt opgesteld. Ook komt er een inspraakronde. Het ontwerp-bestemmingsplan wordt in het najaar vastgesteld. 

DeWestkrant