‘Te weinig plek voor neerzetten fiets in Kinkerstraat’

Toezichthouders in actie in de Kinkerstraat. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

De Fietserbond Amsterdam maakt bezwaar tegen het nieuwe, strenge fietsparkeerbeleid in de Kinkerstraat. Er zijn te weinig parkeerplekken overgebleven, zo vindt de bond. Het stadsdeel heeft een beperkt aantal rekken geplaatst en vakken op de stoep aangegeven, daarbuiten geldt een parkeerverbod. 

In de Kinkerstraat zijn nu onvoldoende plekken voor fietsers die snel een boodschap willen doen, zo stelt de fietsersbond. Het stadsdeel voert een strenger beleid in de Kinkerstraat en rond De Hallen om hinder door fietsen op de stoep tegen te gaan. Tweewielers mogen alleen staan op de aangewezen plekken. Fout geparkeerde fietsen kunnen door handhavers worden weggehaald.

De bond heeft bezwaar aangetekend tegen de aanwijzing in de Algemene Plaatselijke Verordening waarop dit beleid is gebaseerd. De organisatie vindt dat er er eerst voldoende fietsparkeervoorzieningen moeten komen. Zeer kort parkeren moet volgens de bond legaal kunnen, mits niet hinderlijk. De fietsenkelder onder De Hallen is in veel gevallen te ver weg, zo vindt de bond.

DeWestkrant