Theater De Krakeling in zwaar weer door hoge huisvestingskosten

Ingang van De Krakeling op Westergas. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Theater De Krakeling op Westergas zit in zwaar weer. Door hoge kosten voor huisvesting en energie blijft er te weinig geld over voor programma’s en mensen, zo laat directeur Sophie Lambo weten op vragen van De Westkrant. Westergas zegt zich in te spannen om de toekomst van De Krakeling veilig te stellen, onder meer door onderzoek naar extra inkomsten voor het theater.

Lid van de stadsdeelcommissie Charles Vaneker (D66) maakte dinsdagavond melding van de problemen bij De Krakeling. Hij zei het heel jammer te vinden als het jeugdtheater ‘teloor zou gaan’ en vroeg zich af welke rol het stadsdeel zou kunnen spelen om De Krakeling op Westergas te behouden. Dagelijks bestuurder Thomas Hermans meldde hierover binnenkort een gesprek te voeren.

Huurkorting
“We hebben geen financiële problemen, we betalen alleen veel teveel huur”, aldus Lambo. “We zitten met zeer veel genoegen op het Westergasfabriekterrein, en dat vindt de stad en de buurt ook. Maar ondanks dat de eigenaar ons tegemoet gekomen is met een huurkorting, betalen we in verhouding tot andere culturele organisaties een exorbitant bedrag aan huur, zeker in relatie tot de subsidie en inkomsten.” 

Energiekosten
De sterk gestegen energiekosten komen daar bovenop. Ook betaalt De Krakeling voor ‘alle onderhoudskosten aan het pand’, aldus Lambo. “Aangezien het een weliswaar prachtig maar oud en vrijwel niet geïsoleerd Rijksmonument is, zijn al die kosten eigenlijk niet te verantwoorden.” Lambo zegt in gesprek te zijn met eigenaar Westergas, maar dat gesprek verloopt volgens haar ‘tamelijk taai’. 

Prachtige plek
Lambo zegt genoodzaakt te zijn om te bezuinigen op de programmering, mensen, materialen en meer. “Op deze manier wordt het voor ons heel moeilijk om hier verder te gaan. Dat zou eeuwig zonde zijn, want het is een prachtige plek die gekoesterd wordt door de kinderen en het publiek.” De Krakeling was eerder 42 jaar gehuisvest aan de Nieuwe Passeerdersstraat in het centrum en verhuisde in 2020 naar het voormalige MC-Theater op Westergas. 

Westergas biedt ‘hulp en ervaring’ aan
Theater de Krakeling is een belangrijk onderdeel van Westergas als Cultuurdorp, zo stelt Westergas in een reactie. “Voor buurtbewoners en voor alle andere Amsterdammers. Een bijzondere plek voor jong en oud, die wij graag willen behouden. Sinds kort zijn we op de hoogte van de financiële uitdagingen van het jeugdtheater en is er een eerste gesprek geweest. De eigenaren en de Westergas B.V. hebben hun hulp en ervaring aangeboden en kijken onder andere mee naar de bedrijfsvoering en de kosten die De Krakeling maakt. We zien daar veel mogelijkheden om te verbeteren.”

Verduurzamen
“Juist omdat Westergas het zo’n belangrijke plek vindt, ontvangt Theater De Krakeling als culturele instelling al een ruime korting op de reguliere huurprijs. Dit betreft een marktconforme prijs ten opzichte van de culturele instellingen die gevestigd zijn in de binnenstad, met daarbij de externe factoren meegewogen. Mede-eigenaar en ontwikkelaar MILLTEN is al enige tijd bezig met een verduurzamingsplan voor het hele Cultuurdorp en hun monumentale panden – waaronder dus ook het pand waarin De Krakeling gevestigd is -, waarmee ze zo snel mogelijk aan de slag willen. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar zou de energiekosten ook drukken. Dit kunnen ze helaas niet alleen: daar is onder andere de medewerking nodig van monumentenzorg.”

Onderhoudskosten
“Het pand van De Krakeling wordt door de eigenaren onderhouden, die hier ook de kosten van betalen. De inventaris heeft Theater De Krakeling bij de overdracht in 2020 als gunst kosteloos ontvangen, enkel de onderhoudskosten van de inventaris liggen, zoals gebruikelijk, bij De Krakeling”, aldus Westergas.

Exploitatie uitbreiden
“Op diverse fronten kijken we hoe we de toekomst van Theater de Krakeling veilig kunnen stellen. Zo wordt bijvoorbeeld ook door Westergas B.V. onderzocht hoe de exploitatie van De Krakeling uit kan breiden om extra inkomsten te bieden. Wij hopen dat ze onze handreiking aannemen en we er samen voor kunnen zorgen dat Theater De Krakeling die bijzondere plek in het Cultuurdorp kan blijven”, zo reageert Westergas.

DeWestkrant