West heft 60 autoparkeerplekken op voor de fiets  

parkeerautomaat, Amsterdam, Amsterdam-West, Baarsjes
Foto Martine de Vente
Hoogstins2024

Stadsdeel West gaat nog dit jaar zestig autoparkeerplekken opheffen om meer ruimte te maken voor fietsen. Het gaat om parkeerplaatsen aan onder meer de Bilderdijkstraat, Jacob van Lennepstraat, Postjeskade, Kinkerstraat en Admiralengracht. Op deze manier worden zes- tot zevenhonderd nieuwe parkeerplekken gemaakt voor fietsen.

De Westkrant meldde eerder dat de Fietsersbond Amsterdam kritiek heeft op het nieuwe, strenge beleid voor fietsparkeren in de Kinkerstraat. Dat mag alleen nog in de aangewezen vakken en rekken, maar volgens de bond is er te weinig ruimte overgebleven voor fietsers die snel een boodschap willen doen. Sinds 1 augustus zijn er 215 fietsen verwijderd en ongeveer 800 fietsen voorzien van een sticker. Van die fietsen werd volgens het stadsdeel driekwart binnen een uur verwijderd door de eigenaar.

“West spant zich in om meer parkeerplaatsen voor fietsers te creëren, ook in de Kinkerbuurt”, zo reageert bestuurder van Jeroen van Berkel. “Het ‘strenge’ beleid waarover de Fietsersbond het heeft, past binnen de doelstellingen van de gemeente om parkeeroverlast in de openbare ruimte te verminderen en om de toegankelijkheid van winkelstraten te vergroten. We denken beslist aan het belang van de fietser: de zes à zevenhonderd extra fietsparkeerplekken zijn pas het begin.” 

De maatregel vloeit voort uit het Meerjarenplanfiets 2017-2022. Bij de parkeervakken die worden opgeheven komen borden met een link die verwijst naar meer informatie over de geplande werkzaamheden. Op plekken waar de openbare ruimte schaars is, worden de bewoners volgens het stadsdeel vooraf per brief geïnformeerd.

Naar verwachting worden er in 2019 nog meer autoparkeervakken opgeofferd ten behoeve van fietsparkeren. 

DeWestkrant